Page 11 - Lääneranna valimisliit 2021
P. 11

 www.lrvl.ee
11
 Virtsu on Lihula järel teine suurem tiheasustusala meie vallas, ent seal ei ole kultuurimaja. Endine kul- tuurimaja põles maha ja nii jäigi. Müstika, et kedagi ei huvitanud ja midagi ette ei võetud. Nüüdseks on juba aga korraldamisel konkurss, et leida Virtsusse kultuurijuht. Hurraa! Elagu Virtsu!
Tõsi, ega ainult kultuurimajades toimu valla kul- tuurielu, seda on iga kandi peal. Meil on loovkoda- sid, rahvakunstiseltse ja väga palju MTÜsid – kõik nad panustavad kohalikku kultuuriellu, traditsioo- nide ja pärandi hoidmisse. On eraettevõtjaid, kes sponsivad meie valla sündmusi ja neid ka ise kor- raldavad. Aitäh tegijatele!
Soovin meile kaasaegseid kultuurihooneid ja tegu- said inimesi, kes seisavad hea selle eest, et Lääne- ranna vallas pulbitseks vilgas kultuurielu, mis meie nime ka kaugemal au sees hoiaks.
       Perearstikeskus Lihulas ja uuenenud vastuvõtupunktid tugikeskustes,
tervishoiu võimalused
Eva Kääramees 108
On oluline, et kodukandis oleksid vallaelani- kel olemas kõik kaasaegsed teenused, millega esmavajadusi rahuldada. Lisaks kauplusele, koolile, raamatukogule, ühistranspordile jmt- le on oluline ka kvaliteetsete ja kaasaegsete tervishoiuteenuste olemasolu.
Uus, kauaoodatud, moodne, samas unikaalne ja üliäge ühendus ajaloolisega, patsiendisõbralik, avar
– need on vaid mõned kiidusõnad, mida mainida, kui räägime uuest esmatasandi tervisekeskusest Lihula peatänava ääres.
Tervisekeskuse valmimine on olnud enam kui viie aasta pikkune protsess, millega alustas Lihula Val-
lavalitsus, kuid põhirõhk ja -raskus jäi ühinenud Lääneranna vallavalitsuse õlule.
Tervisekeskuse enam kui 1,2 miljoni euro suurusest maksumusest 3/4 saadi Euroopa regionaalaren- gu fondist, ülejäänud 1/4ga panustas Lääneranna vald, võttes selleks otstarbeks laenu.
Maja sai nurgakivi 20. mail 2020. aastal ning 10 kuud hiljem – 2021. aasta märtsi viimasel nädalal alustasime vastuvõttudega.
Nüüdseks saavad esmatasandi arstiabiteenust kolme perearsti nimistu patsiendid, lisaks tööta- vad tervisekeskuses füsioterapeut, ämmaemand, psühholoog, psühhoterapeut-perenõustaja ja las- tekaitsetöötaja. Hambaravi kolib tervisekeskuses- se ilmselt sügisest, samuti lisandub koduõeteenus. Suurepärane on ka see, et toimib otseühendus hooldekoduga.
Rohkelt kiitvaid sõnu
on saanud ka uuenenud vastuvõtupunktid Koongas ja Varblas.
Mõlemad paiknevad nüüd endistes vallamajades – on valminud kaasagsed ooteruumid, vastuvõ- tutoad ja protseduuride ruumid asjakohase sisus- tusega. Koongas on samas majas ka remonditud apteegiruumid. Varblas valmisid ruumid vallavalit- suse toel 2020. ja Koongas 2021. aastal.
Kuid kaasaegne tervisekeskus ei toimi ilma teenusepakkujate ega patsientide olemasolu- ta. Sellega on seotud ka paar murekohta. Esi- teks, meedikute aina suurenev vanus – kuidas teha nii, et tulevikus vajaduse korral siia ka noori perearste ja teisi meditsiinispetsialiste tööle ja elama asuks? Sündimuse vähenemise ja rahvastiku kahanemise tõttu muutuvad ka perearstide nimistud väiksemaks – see nõuab järjekindlat tööd selle protsessi aeglustamise nimel. Lääneranna vald peab olema noortele peredele atraktiivne elupaik.
Peale tervisekeskuse valmimist ei tohi tervishoiu- teenuste arengu eest hea seismine peatuda. On oluline hoolitseda selle eest, et kodukandis paku- tavate tervishoiuteenuste valik laieneks, kõrgel tasemel tervishoiuteenuste olemasolu tagaks elanikele kindluse, et vajaduse korral saavad nad alati abi. Kaasaegne ja arenev töökeskkond ja -tin- gimused on kindlasti oluline selleks, et tulevikus vajadusel uusi noori tervishoiuteenuste pakkujaid Lääneranna valda tööle leida.
  

   8   9   10   11   12