Page 7 - Lääneranna valimisliit 2021
P. 7

 linnades ning ei pea olema pidevalt vaid „taksoju- hid“ oma lastele. Samas tagab hõre asustus turva- lisuse ja enamasti ka korraliku naabrivalve.
Kogu selle ökosüsteemi korralikuks toimimiseks on vaja häid ühendusteid ja sideühendusi, aga kui ei ole inimesi, pole kõike muud ka kellegile vaja. Tuleb panustada noorte tagasipöördumisse kodu- kanti, et meie vallas oleks turvaline elada ja toetav kogukond, samas võimalus saada korralik haridus.
         www.lrvl.ee
7
 Nutikate lahenduste
abil saavad kõik teed
korda
Vallo Kappak 102
Maal elamine on luksus ja et seda täiel rinnal nautida saaksime, vajame korras teid, et jõuda kiirelt ja mugavalt tagasi koju, kus meid ooda- takse.
Valla teede halb olukord oli üks peamisi põhjuseid, mis mind 8 aastat tagasi kandideerima innus- tas. Teedeehitajana soovisin oma kogemuse ja teadmistega abiks olla. Valla kõhn rahakott ja ligi 500-kilomeetrine teede võrk, paneb meid olu- korda, kus peame kasutama nutikaid lahendusi, et kõik valla kodanikud saaksid lõpuks nautida kodu- ni viivat tolmuvaba kattega teed. Selles suunas oleme siiani kogu aeg liikunud.
Lapse- ja noorukieas isa talus kasvades õppisin tema kõrvalt ära ühe toreda võime – kasutada nii- nimetatud talupoja mõistust. Just seda on praegu hädasti vaja väikeste eelarvetega valdade juhti- mises. Talupoja tarkus ütleb, et nutikaid lahendusi appi võttes saab teha ära palju asju, tuleb lihtsalt kasutada seda, mis meil on, mitte seda, mida meil pole.
Enamus meie teedest on rajatud vanade vankri- ja kolhoosiaegsete põlluvaheteede peale, mille põh- jaks on enamasti muld, mis omakorda on teatavasti tee surm. Õpiku järgi peaksime selle välja kaevama. Kõnealune tegevus läheks aga meeletult kulukaks
ja nõnda ei jõuaks me kaugele. Juba Koonga valla aegu praktiseerisime dreenide ja küvettide süstee- me, mis toimisid suurepäraselt ning tänaseks on kõnealustel teedel pindamine püsinud juba 6 aas- tat. Just neid lihtsaid nutikaid lahendusi kasutades saame ka valla kõik ülejäänud teed aegamööda korda.
Mulle ei ole kunagi meeldinud vanade tarkade virin, et vallal on teid nii palju ja raha nii vähe ning nagunii ei saa selle eest midagi tehtud. Saame küll ja seda oleme juba ka teinud!
Ainuüksi Koonga vallas pinnati aastatel 2013–2017 aastal kümme korda rohkem teid, kui eelneva 17 aastaga kokku, kusjuures eelarve numbrid olid sel perioodil samad, ometigi pindamine oli varasemast odavam! Asi oli ja on jätkuvalt tahtmises midagi ära teha.
Leian, et korras teed ja kiire internetiühendus on ühed suurimad eeldused, et noored pered tuleksid maale elama. Olen veendunud, et korras teedevõr- guga meelitame linna pagenuid tagasi koju, juurte juurde.
 


   5   6   7   8   9