Koalitsiooni moodustamine

Lääneranna valla juhtimiseks moodustati 16.11.2021 koalitsioon Lääneranna valimisliidu, Erakond Isamaa ja Eesti Keskerakonna volinike poolt. Kokku siis moodustub koalitsioon 16 liikmelisena 21-st.

Spordikool ja sport Lääneranna vallas

Meie valitsemise ajal sai projekteeritud, rahastatud ja valmis ehitatud üks suurematest kogu Lääneranna valla kogukonda puudutavatest objektidest – Lihula spordihoone. Spordihoones on 846 m2 pallimängusaal, 104 m2 jõusaal ja 44 m2 joogasaal. Spordihoone valmimisele järgnes sisult loogiline samm – Lääneranna spordikooli loomine. Spordikooli asutamine loob eelduse üld- ja huvihariduse sidumiseks.

Maaelu väljakutsed ja võimalused

Maaelu on kui ökosüsteem, kus iga detail peab olema paigas, et süsteem hästi toimiks. Maaelu hõlmab seda, mis on meie ümber: siinsed inimesed, kodukohad, töökohad, kultuur, haridus, meelelahutus, looduskeskkond, teed, kommunikatsioonid jne.