Uudised ja artiklid 2021

Lääneranna vald – parim elukeskkond kõigile!
Meie sihiks on ühtehoidev ja traditsioone väärtustav kogukond.

Spordikool ja sport Lääneranna vallas

Meie valitsemise ajal sai projekteeritud, rahastatud ja valmis ehitatud üks suurematest kogu Lääneranna valla kogukonda puudutavatest objektidest – Lihula spordihoone. Spordihoones on 846 m2 pallimängusaal, 104 m2 jõusaal ja 44 m2 joogasaal. Spordihoone valmimisele järgnes sisult loogiline samm – Lääneranna spordikooli loomine. Spordikooli asutamine loob eelduse üld- ja huvihariduse sidumiseks.