Spordikool ja sport Lääneranna vallas

Meie valitsemise ajal sai projekteeritud, rahastatud ja valmis ehitatud üks suurematest kogu Lääneranna valla kogukonda puudutavatest objektidest – Lihula spordihoone. Spordihoones on 846 m2 pallimängusaal, 104 m2 jõusaal ja 44 m2 joogasaal. Spordihoone valmimisele järgnes sisult loogiline samm – Lääneranna spordikooli loomine. Spordikooli asutamine loob eelduse üld- ja huvihariduse sidumiseks.

Noortekeskuste töö ja noortevõrgustikud

Meie kui noorsootöötajate roll ühiskonnas on toetada noori ning nende tegemisi, algatusi ja unistusi. Lääneranna Noortekeskus on koht, kus noored tunnevad, et neist hoolitakse. See ei ole pelgalt koht, kus huvitegevustest osa võtta või bussi oodata – noortekeskus on paljudele noortele saanud justkui teiseks koduks.