Noortekeskuste töö ja noortevõrgustikud

Meie kui noorsootöötajate roll ühiskonnas on toetada noori ning nende tegemisi, algatusi ja unistusi. Lääneranna Noortekeskus on koht, kus noored tunnevad, et neist hoolitakse. See ei ole pelgalt koht, kus huvitegevustest osa võtta või bussi oodata – noortekeskus on paljudele noortele saanud justkui teiseks koduks.