Uudised ja artiklid 2017

Hea Lääneranna valla elanik ja valija!

Valimisteni jäänud päevade jooksul saab lugeda valimisliidu Lääneranna tegutsemise põhimõtteid ja tutvuda meie liikmeskonnaga. Meie liit ei ole juhuslikult tekkinud, vaid on sündinud meie nelja valla ühinemise protsessis moodustunud meeskonna abiga.

Need on inimesed, kes ei pidanud paljuks oma kodukoha tuleviku jaoks rohkem anda ja kaasa mõelda. Rohkem kui kahel viimasel aastal oleme otsinud meie piirkonna jaoks parimaid lahendusi. See tee on olnud samal ajal nii käänuline kui ka väga huvitav ja teelisi liitev. Kõik, mis saavutatud ja kokku lepitud, on tulnud meeskonnatöö tulemusena ja üksmeeles. Käidud tee on pälvinud tunnustust nii lähemal kui ka kaugemal, mis kõik annab julgustust ja teadmise, et oleme käitunud meile usaldatuga õigesti ja heaperemehelikult. Pikk ettevalmistav periood hakkab möödanikuks saama, kuid see kõik on vaid paberil olev sissejuhatus ja plaan. Ees ootab reaalne tegutsemine ja meie valdade päris ühte liitmine. Sõlmitud liitumisleping on kõigi valla valitsemise eest vastutuse võtvate erakondade ja valimisliitude prioroteet nr 1. Teeme koostööd kõigi osapooltega, kes tahavad uut valda paremaks muuta, sõltumata nende parteilisest vm kuuluvusest. Väga palju on meie suurel territooriumil juba alustatud protsesse ja projekte – need kõik tuleb edukalt lõpuni viia. Samuti tuleb kõik eesootavad väljakutsed juba suure valla tervikust lähtuvalt vastu võtta ja lahendada. Meie soov on juhtida tekkivat valda tasakaalustatult ning ühtegi piirkonda teise ees eelistamata. Selleks vajame Sinu abi, hea valija!

“Mõtle kaasa ja tegutse koos meiega, sellest võidame kõik!

Muutuste tuuled

Täna 19.03.2021 toimunud vallavõimu muutuste tuules anname teada, et oleme enda valmisliidust välja heitnud järgmised liikmed…

Hea Lääneranna valla elanik

Valimised on möödas ja uued volikogu liikmed on tänaseks lõplikult kinnitatud. Lääneranna valimisliidu liikmed tunnevad siirast heameelt ja rõõmu, et meid sellisel määral usaldasite. 56,6% kogu valimisõiguslikust elanikkonnast toetas meie Lääneranna valimisliidu liikmeid 63,8% valijaist. See on väga suur tunnustus meie seni tehtule ja parim lähtepositsioon eesmärkide jätkuks. Tegemist ka teistkordse, tõelise tunnustusega meie ühinemiprotsessile…

Lääneranna kooli- ja huviharidus

Valimisliit Lääneranna seisab korraliku, kättesaadava ja kodulähedase koolihariduse eest. Võime julgelt väita, et see on meie prioriteediks. Meie valimisliidu nimekirjas on kuue kooli ning Massu Ratsaspordikooli juhid ja õpetajad. Nii saamegi lubada, et tagame meie lastele kvaliteetse koolihariduse andmist. Seisame selle eest, et iga laps Lääneranna valla territooriumil saab koha võimalikult kodulähedases lasteaias ning kooliealine…

Sotsiaaltöö, tulekahju kustutamisest ennetuseni

Abi ei ole abi, kui sa ei saa seda õigel ajal või see ei arvesta sinu vajadustega. Plaastrit vähkkasvajale pole mõtet peale panna. Halvaloomulise kasvaja ravi nõuab aega ja oskuslikku meditsiinilist sekkumist. Sama kehtib ka sotsiaaltöö puhul: perevägivalla all kannatanu, lähedase kaotanud inimene või katki läinud suhtega tekkinud probleemid ja hirmud ei kao üleöö. Sõltuvust…

Transport ja teed

Tulevases Lääneranna vallas saab olema ligi 500 km avalikke kohalikke teid, täpsemalt 482 km, millest enamus on kruusateed. Tolmuvaba kattega on ainult kuuendik ehk u 80 km. Olgugi, et elanikke ehk nende teede peamisi kasutajaid on ainult 5600, siis keegi meist ei soovi elada pidevas kruusatolmus. Lääneranna valimisliit on võtnud eesmärgiks jätkata suuremaid investeeringuid kohalikesse…

Vabatahtlik pääste

Liikudes tänaval, kaubanduskeskuses või rannas, võime pealt näha õnnetust või märgata hätta sattunud ligimest. On oluline, et oskuslik abi oleks kiiresti kättesaadav. Siin tulevad kutselistele päästjatele appi vabatahtlikud. Hästi ettevalmistatute ja varustatutena aitavad nad suurendada kogukonna turvalisust.  Mida saaks parandada?  Tihti jääb puudu olukorra adekvaatse hindamise oskusest või julgusest tegutseda. Selleks, et hädaolukorda märgata ja…