Lääneranna kooli- ja huviharidus

Valimisliit Lääneranna seisab korraliku, kättesaadava ja kodulähedase koolihariduse eest. Võime julgelt väita, et see on meie prioriteediks. Meie valimisliidu nimekirjas on kuue kooli ning Massu Ratsaspordikooli juhid ja õpetajad. Nii saamegi lubada, et tagame meie lastele kvaliteetse koolihariduse andmist. Seisame selle eest, et iga laps Lääneranna valla territooriumil saab koha võimalikult kodulähedases lasteaias ning kooliealine…