Hea Lääneranna valla elanik

Valimised on möödas ja uued volikogu liikmed on tänaseks lõplikult kinnitatud. Lääneranna valimisliidu liikmed tunnevad siirast heameelt ja rõõmu, et meid sellisel määral usaldasite. 56,6% kogu valimisõiguslikust elanikkonnast toetas meie Lääneranna valimisliidu liikmeid 63,8% valijaist. See on väga suur tunnustus meie seni tehtule ja parim lähtepositsioon eesmärkide jätkuks. Tegemist ka teistkordse, tõelise tunnustusega meie ühinemiprotsessile…

Lääneranna kooli- ja huviharidus

Valimisliit Lääneranna seisab korraliku, kättesaadava ja kodulähedase koolihariduse eest. Võime julgelt väita, et see on meie prioriteediks. Meie valimisliidu nimekirjas on kuue kooli ning Massu Ratsaspordikooli juhid ja õpetajad. Nii saamegi lubada, et tagame meie lastele kvaliteetse koolihariduse andmist. Seisame selle eest, et iga laps Lääneranna valla territooriumil saab koha võimalikult kodulähedases lasteaias ning kooliealine…

Sotsiaaltöö, tulekahju kustutamisest ennetuseni

Abi ei ole abi, kui sa ei saa seda õigel ajal või see ei arvesta sinu vajadustega. Plaastrit vähkkasvajale pole mõtet peale panna. Halvaloomulise kasvaja ravi nõuab aega ja oskuslikku meditsiinilist sekkumist. Sama kehtib ka sotsiaaltöö puhul: perevägivalla all kannatanu, lähedase kaotanud inimene või katki läinud suhtega tekkinud probleemid ja hirmud ei kao üleöö. Sõltuvust…

Transport ja teed

Tulevases Lääneranna vallas saab olema ligi 500 km avalikke kohalikke teid, täpsemalt 482 km, millest enamus on kruusateed. Tolmuvaba kattega on ainult kuuendik ehk u 80 km. Olgugi, et elanikke ehk nende teede peamisi kasutajaid on ainult 5600, siis keegi meist ei soovi elada pidevas kruusatolmus. Lääneranna valimisliit on võtnud eesmärgiks jätkata suuremaid investeeringuid kohalikesse…

Vabatahtlik pääste

Liikudes tänaval, kaubanduskeskuses või rannas, võime pealt näha õnnetust või märgata hätta sattunud ligimest. On oluline, et oskuslik abi oleks kiiresti kättesaadav. Siin tulevad kutselistele päästjatele appi vabatahtlikud. Hästi ettevalmistatute ja varustatutena aitavad nad suurendada kogukonna turvalisust.  Mida saaks parandada?  Tihti jääb puudu olukorra adekvaatse hindamise oskusest või julgusest tegutseda. Selleks, et hädaolukorda märgata ja…

Kultuur

Lääneranna vald on suurepärase ajaloolise ja kultuurilise taustaga. Praktiliselt igas vallas on omad linnused, mõisakompleksid, kirikud, rahvamajad, loomekojad, muuseumid ja raamatukogud. Meil on põnevaid hooneid ja kohti, mida saab kasutada mitmesuguste sündmuste korraldamiseks ja tähtpäevade tähistamiseks. Laskem ainult mõtetel lennata. Meie ühinevas vallas on kogukondlikult väljakujunenud traditsioonilised üritused. Lubame, et iga piirkonna suursündmused toimuvad ka…

Kohtumised valijatega

Kutsume kõiki huvilisi meie Lääneranna valimisliidu programmi- ja kandidaatidega kohtuma. OKTOOBER Koonga / 03Hanila / 04Varbla / 07Lihula / 08Koonga / 03 Oidrema külakeskus Kell 16:00 – 17:00 Lõpe klubi Kell 17:30 – 18:30 Koonga baar Kell 19:00 – 20:30 Hanila / 04 Vatla rahvamaja Kell 16:00 – 17:00 Kõmsi rahvamaja Kell 17:30 – 18:30…

Noored – meie valla tulevik

Lääneranna Valimisliit seisab hea noorsootöö valdkonna arengu ja avatud noorsootöö teenuste mitmekesisuse ja kättesaadavuse parendamise eest.  Arvestades piirkondade eripärasid, arendatakse ühtse tervikuna noorsootöö võrgustikku, mis hõlmab Lihula noortemaja, loodavaid noortetubasid, noori kaasavaid külamajasid, raamatukogusid, kultuurimajasid ja õppeasutusi. Noorsootööd teeme noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid noorsootöö arengu- ja tegevuskava koostamisse, toetame noorte omaalgatusi ning…

Lääneranna loodus

Kui hakata kirjeldama Lääneranna valla loodust, siis ei saa mööda ega ümber piirkonna inimasustusest. Lähtudes esimestest kirjalikest allikatest, oli siin moodustunud neli muinaskihelkonda. Ning sellele eelnevast ajast on meil teada arvukalt muinasmälestisi: muistsed põllud, ohvrikivid, kalmed jm. See näitab, et piirkond on olnud pikka aega ja laialdaselt asustatud – seega on inimesed keskkonda oluliselt mõjutatud. …