Lääneranna loodus

Kui hakata kirjeldama Lääneranna valla loodust, siis ei saa mööda ega ümber piirkonna inimasustusest. Lähtudes esimestest kirjalikest allikatest, oli siin moodustunud neli muinaskihelkonda. Ning sellele eelnevast ajast on meil teada arvukalt muinasmälestisi: muistsed põllud, ohvrikivid, kalmed jm. See näitab, et piirkond on olnud pikka aega ja laialdaselt asustatud – seega on inimesed keskkonda oluliselt mõjutatud. …