Kohtumised valijatega

Kutsume kõiki huvilisi meie Lääneranna valimisliidu programmi- ja kandidaatidega kohtuma. OKTOOBER Koonga / 03Hanila / 04Varbla / 07Lihula / 08Koonga / 03 Oidrema külakeskus Kell 16:00 – 17:00 Lõpe klubi Kell 17:30 – 18:30 Koonga baar Kell 19:00 – 20:30 Hanila / 04 Vatla rahvamaja Kell 16:00 – 17:00 Kõmsi rahvamaja Kell 17:30 – 18:30…

Noored – meie valla tulevik

Lääneranna Valimisliit seisab hea noorsootöö valdkonna arengu ja avatud noorsootöö teenuste mitmekesisuse ja kättesaadavuse parendamise eest.  Arvestades piirkondade eripärasid, arendatakse ühtse tervikuna noorsootöö võrgustikku, mis hõlmab Lihula noortemaja, loodavaid noortetubasid, noori kaasavaid külamajasid, raamatukogusid, kultuurimajasid ja õppeasutusi. Noorsootööd teeme noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid noorsootöö arengu- ja tegevuskava koostamisse, toetame noorte omaalgatusi ning…

Lääneranna loodus

Kui hakata kirjeldama Lääneranna valla loodust, siis ei saa mööda ega ümber piirkonna inimasustusest. Lähtudes esimestest kirjalikest allikatest, oli siin moodustunud neli muinaskihelkonda. Ning sellele eelnevast ajast on meil teada arvukalt muinasmälestisi: muistsed põllud, ohvrikivid, kalmed jm. See näitab, et piirkond on olnud pikka aega ja laialdaselt asustatud – seega on inimesed keskkonda oluliselt mõjutatud. …

Tugevad kogukonnad on Lääneranna vallas olulised

Poolteist aastat tagasi kutsusid Pärnumaalt valitud riigikogu saadikud Mark Soosaare eestvedamisel Koidula Gümnaasiumisse kokku Pärnumaa valdade esindajad, et arutleda teemal, kuidas suurendada osalusdemokraatiat maakonnas, kuidas riiki inimestele lähemale tuua. Lisaks arutati valdade liitumise hetkeseisu haldusreformi käigus. Seal Varbla valda tutvustavas sõnavõtus rõhutasin, et uue tekkiva valla aluseks on tugevad kogukonnad. Siis kuulati seda imestusega ja…

Kogukondlik koostöö – meie edu alus

Uude volikokku kandideerijatel tuleks eelkõige vastata küsimusele, mida mina saan ja tahan uue valla jaoks ära teha? Valimiste eel on aeg, kus tuleb selgitada, miks soovitakse saada häält. Kas ollakse valmis millekski enamaks, kui lihtsalt passiivselt laua ääres istumine? Leiame, et seekordne otsus on palju kaalukam ja sisulisem, kui mitmed varasemad kokku. Me päriselt vastutame!…