Page 1 - Lääneranna valimisliit 2021
P. 1

 www.lrvl.ee
1
    LÄÄNERANNA – PARIM ELUKESKKOND KÕIGILE!
MEIE SIHIKS ON ÜHTEHOIDEV JA TRADITSIOONE VÄÄRTUSTAV KOGUKOND.
     Volikogust ja valitsemisest
Armand Reinmaa 101 Volikogu esimehe kandidaat
Kes on volikogu liige? Ja millist volikogu me soovime?
Alustasin oma lugu kahe retoorilise küsimusega. Tundub justkui selge – volikogu liige on rahva poolt valitud esindaja kohaliku omavalitsuse volikogus ja me loomulikult tahame hästi toimivat volikogu.
Aga kas valija on kunagi mõelnud, et tema valitud volikogu liige ei soovigi ühel hetkel enam otsuseid vastu võtta või on nelja-aastase perioodi jooksul keeranud selja oma valijale, st jätnud maha vali- misliidu, mille nimekirjas ta sai volikogusse. Meie lõpetavas volikogus ei ole ühtegi volinikku, kes oleks saanud volikogusse üksikkandidaadina. See- ga on volinikud saanud oma mandaadi kaudselt ka valimisliidu toel, st valimisliidu edendatavate väär- tuste ja lubaduste kandjana. Kui tõsiseltvõetav on volinik, kes need põhimõtted hülgab, kas hääleta- mata jättes või poolt vahetades? Arvan, et ei olegi.
Volikogu liikme peamine ülesanne on osaleda volikogu töös ja mitte ainult formaalselt, vaid ka sisuliselt.
Mina sõnastaksin volikogu liikme sisulise töö nii: sisuline töö tähendab oma valijate ja valimisliidu õiguste eest seismist valla arengut parimal või- malikul viisil silmas pidades! Seega, kuidagi ei saa ma mõista volikogu liikmeid, kes ei soovi hääle- tada väärtuste eest, tänu millele said nad valija- telt oma hääle, st teha volikogus sisulist tööd. Ja seega loobuda ka valitsemisest, sest nimelt voli- kogu on organ, mis annab vallavalitsusele juhised valitsemiseks. Käesolevaks hetkeks on meil voli- kogus võimukriis, sest valitsev võimuliit ei suuda kinnitada isegi volikogu päevakorda (pean silmas 12.08.2021 volikogu). Mina ei soovi sellist volikogu. Ja ei soovi volikogu juhtimist viisil, kus ei peeta kin-
ni enda kehtestatud õigusaktidest ega seadustest. Volikogu liikme töö on paratamtult paljuski vaba- tahtlik töö.
Olen 15 aastat olnud seotud Massu külaga ja mõisa taastamisega. Olen jõudnud oma eluetapis sinna, et soovin kaasa lüüa volikogu töös. Varase- malt olen kaasa mõelnud ja oma arvamust avalda- nud, kuid seda väiksemas ringis. Olen nõustanud valdade ühinemist ja selles protsessis kaasa löö- nud. Usun, et meie vallal on tulevikku, aga meie volikogu peab hakkama tööle. Sisuliselt, st tege- lema ka probleemidega, mis on ebameeldivad või ebapopulaarsed. Tahan anda volikogu töös edasi oma elukogemust ja nutikust kogukonna elu aren- damisel. Tahan olla ka kõige keerulisemate küsi- muste lahendamisel nõuga abiks ja teha otsuseid, olgu need siis kerged või rasked. Loodan, et peale valimisi leian mõttekaaslasi ka teiste valimisliitu- de ja erakondade seast ning saame kokku sisulist tööd teha sooviva ja seega hästi toimiva volikogu.
Lääneranna valimisliidu veebikanalid
www.lrvl.ee www.facebook.com/laaneranna E-post: info@lrvl.ee
   Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. aastal. Valimisnädal algab esmaspäeval ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval. Eelhääletamise perioodil on võimalik oma hääl anda ka elektrooniliselt.
11.10-16.10 EELHÄÄLETAMINE (keskuste jaoskondades ja elektrooniliselt) 15.10–17.10 võimalik ka kodus hääletamine
17.10 VALIMISPÄEV kõikides jaoskondades 09.00-20.00
 
   1   2   3   4   5